preskoči na sadržaj

Osnovna škola Đakovački Selci

Login
Gdje se nalazimo?

Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Školska predstava

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 12. 2009.

Ukupno: 201282
Ovaj mjesec: 636
 

 

 

 

Natječaji

          

OSNOVNA ŠKOLA

ĐAKOVAČKI SELCI

SELCI ĐAKOVAČKI

KLASA: 112-01/19-02/22

URBROJ. 2121-16-19-1

Selci Đak., 07.11.2019.

 

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

O IZBORU RADNIKA PO RASPISANOM NATJEČAJU ZA UČITELJ-A/ICU

RAZREDNE NASTAVE

 

            Školski odbor Osnovne škole Đakovački Selci je po raspisanom natječaju za učitelj-a/icu razredne nastave za rad na određeno vrijeme, koji je objavljen dana 18.11.2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog ravnateljice dao prethodnu suglasnost da se u radni odnos primi:

MARIJA JURJEVIĆ, mag.prim.obrazovanja, iz Đakova.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici škole smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatu izbora po raspisanom natječaju, te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

 

 

                                                                        Ravnateljica:

     N.Denić, prof.

                                                                      

 

 

 

O S NO V N A  Š K O L A

   ĐAKOVAČKI SELCI

   SELCI ĐAKOVAČKI

KLASA: 112-02/19-02/26

URBROJ: 2121-16-19-1

Selci Đak., 17.10.2019.

 

Osnovna škola Đakovački Selci, Selci Đakovački raspisuje

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

UČITELJ-A / ICE RAZREDNE NASTAVE

 Ugovor o radu  sklapa se na određeno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja. Rad se obavlja u OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački.

 

POSEBNI UVJETI ZA RADNO  MJESTO:

- poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-    obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja – sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. I 68/18.) i članku 21. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N.N. 6/19)

- nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu sa životopisom, elektronički zapis ili potvrdu o stažu osiguranja, presliku isprave o završenom školovanju i uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 15 dana, da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak, dostaviti na adresu: OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački, B.J.Jelačića 9, 31400 Đakovo. Prijave se primaju do zaključno 26.10.2019.g.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Zakašnjele prijave vraćaju se podnositelju neotvorene.

VREDNOVANJE KANDIDATA

Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja pristupnika natječaja koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Pozivaju se kandidati da u zamolbi izrijekom navedu stečene kompetencije iz članka 13. Navedenog Pravilnika koje im se mogu vrednovati, te o istom dostave dokaz. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na internetskoj stranici: http://os-selci- djakovacki.skole.hr/link informacije.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU

Pristupnik natječaja koji namjerava koristiti pravo  prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u zamolbi pozvati se na to pravo i priložiti isprave kojima dokazuje status osobe koja ima prednost pri zapošljavanju kao i isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju.  Prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu ostvaruje se kod jednakih uvjeta. Poveznicu na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je : 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/

Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Đakovački Selci, Selci Đakovački, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajno postupka.

OBAVIJEST O REZULTATU IZBORA
Obavijest o rezultatu izbora objavit će se na web stranici škole: http://os-selci- djakovacki.skole.hr/  natječaji, u roku 15 dana od isteka natječaja i neće se pojedinačno dostavljati neizabranim kandidatima.
                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                        Nada Denić, prof.

                  

 

preskoči na navigaciju